$app = JFactory::getApplication(); $menu = JFactory::getApplication()->getMenu(); $catid = JRequest::getInt('id'); $is_frontpage = ( $menu->getActive() == $menu->getDefault() ? true : false ); Halogeenvrije kabel

Kabels verbinden de verschillende ruimten en verdiepingen van een gebouw met elkaar. Daardoor kunnen ze zorgen voor een snelle voorplanting van de brand. Conventionele kabels die PVC bevatten produceren bij brand tot wel 15 keer meer rook dan halogeenvrije kabels.

 De enorme rookvorming veroorzaakt desoriĆ«ntatie en belemmert de ontruiming en de brandbestrijding. Bij de verbranding van conventionele kabels komen zure en corrosieve gassen vrij. Dit vormt een gevaar voor mens, apparatuur en materieel. Bij de verbranding van halogeenvrije kabels treedt dit effect niet op. Door verbranding van het kunststof van de conventionele kabels komt extra warmte vrij. Hierdoor neemt de temperatuur toe en wordt het risico van een 'flash over' groter. In zo'n situatie ontbranden voorwerpen spontaan, door de grote hitte.

 

Waar toe te passen?

Halogeenvrije kabel wordt veelal toegepast in installaties waar zeer hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen zoals in ziekenhuizen, hotels, scholen, bejaardentehuizen, vliegvelden en andere openbare ruimtes.

 

Kijk voor meer informatie op de speciale website www.halogeenvrijekabel.nl

 

 

 

 

 

  • Copyright Koppeltron BV
  • |
  • Slotenmakerstraat 2
  • |
  • 2672 GD Naaldwijk
  • |
  • Telefoon +31 (0)174-540800
  • |