$app = JFactory::getApplication(); $menu = JFactory::getApplication()->getMenu(); $catid = JRequest::getInt('id'); $is_frontpage = ( $menu->getActive() == $menu->getDefault() ? true : false ); TOEPASSINGEN

 

 • Kabels verbinden de verschillende ruimten en verdiepingen van een gebouw met elkaar. Daardoor kunnen ze zorgen voor een snelle voortplanting van de brand.

 • Conventionele kabels die PVC bevatten produceren bij brand tot wel 15 keer meer rook dan kabels zonder halogenen. De enorme roookontwikkeling veroorzaakt desoriĆ«ntatie en belemmert de ontruiming en brandbestrijding.

 • Bij verbranding van conventionele kabels komen er zuren en corrosieve gassen vrij. Deze vormen een gevaar voor mens, apparatuur en materieel. Bij verbranding van halogeenvrije kabels treedt dit effect niet op.

 • Door verbranding van kunststof van conventionele kabels komt er extra warmte vrij. Hierdoor neemt de temperatuur toe en wordt het risico van een 'flash over' groter. In zo'n situatie onbranden voorwerpen spontaan door de grote hitte.

 

Waar toe te passen?
Halogeenvrije kabel wordt veelal toegepast in installaties waar zeer hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen zoals in ziekenhuizen, hotels, scholen, bejaardentehuizen, vliegvelden en andere openbare ruimtes.

 • Copyright Koppeltron BV
 • |
 • Slotenmakerstraat 2
 • |
 • 2672 GD Naaldwijk
 • |
 • Telefoon +31 (0)174-540800
 • |